မမ

Sunday, June 21, 2009

အာဇာနည္ေသြး
ေမြးေန႔မဂၤလာ၊ခ်ိန္ေတာ္ခါမွာ
ဆုေတာင္းသံေတြအစား
ေၾကြးေၾကာ္သံေတြ ၾကားလိုလွတယ္။
ထိုင္ေစာင့္ေနတဲ႔စိတ္ဓါတ္ေတြအစား
လွမ္းတက္လာတဲ့ေျခသံေတြကို မြတ္သိပ္လွတယ္။
အမွန္တကယ္လြတ္ေျမာက္ရမွာ
ဆုေတာင္းေနသူေတြပါ။
အမွန္တကယ္၀မ္းနည္းေပးရမွာ
ငတ္မြတ္ေနတဲ့ျပည္သူေတြအတြက္ပါ။
ကၽြႏု္ုပ္ရဲ့ေပးဆပ္မႈ
အေဖ႔အသက္နဲ႔ မယွဥ္၀ံ့သလို
တစ္တိုင္းျပည္လံုးနဲ႔ ယွဥ္ၾကည့္ရင္ နည္းနည္းေလးပါ။
အာဇာနည္ေသြးစစ္မွန္တဲ႔ ကၽြႏ္ုုပ္ရင္မွာ
ၿပန္႔ၾကဲေနတဲ႔ စိတ္ဓါတ္ေတြ
ၾကဲၿပန္႔ေနတဲ႔ အာဇာနည္ေတြ
တစ္ေပါင္းတစ္စုထဲျဖစ္ဖို႔
ဘယ္နည္းကိုသံုး စု႐ုံုးရပါ့မလဲ။
အာဇာနည္အေပါင္း
ကၽြႏု္ပ္လြတ္ျခင္း၊ မလြတ္ျခင္းကို စိတ္မွဖယ္လို႔
ကၽြႏု္ပ္အတြက္ ပူေဆြးေသာက
အားမာန္အျဖစ္ေျပာင္းလို႔
ျမန္မာျပည္ၾကီးလြတ္ေျမာက္ဘို႔သာ
ႀကိဳးကုပ္ပါေတာ့။
တစ္ေယာက္ခ်ဳပ္လွ်င္၊ ႏွစ္ေယာက္ထြက္ေလာ့
ႏွစ္ေယာက္က်လွ်င္၊ ေလးေယာက္ထြက္ေလာ့
အာဇာနည္စိတ္ဓါတ္ ဆတိုးပြါးေလာ့။
သန္းေျခာက္ဆယ္ေသာ ျပည္သူ႔လက္နက္
ထုတ္သံုးလွည့္ေတာ့။
အမွန္တစ္ကယ္လိုအပ္ေနတာ
ကၽြႏု္ပ္မဟုတ္
သန္းေျခာက္ဆယ္ေသာ အို ျမန္မာတို႔
ထၾကြလံု႔လ စည္းရံုးၾကေလာ့။
အမွန္စင္စစ္ ကမၻာကသိေအာင္
အာဇာနည္ေသြး ေစြးေစြးနီေၾကာင္း
သင္တို႔ျပဘို႔ အခ်ိန္တန္ေလျပီ။

မမ

Posted by Anonymous :: 2:55 PM :: 10 Comments:

Post / Read Comments

---------------oOo---------------