မမ

Friday, February 13, 2009

လြတ္လပ္ေရးဖခင္ ..ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ငါတို ့ျမန္ျပည္မွာသာသနာ..... ေရာင္ဝါေနသို ့လင္းခဲ ့တယ္...။
ငါတို ့ျပည္ရဲ ႕ကၽြန္ဇာတာ..အသက္ေပးလို ့ဖ်က္ခဲ ့တယ္...။
သံသရာမွာအေနေတာ္ဘို ့......ဗုဒၶျမတ္ဘုရား လမ္းညြန္တယ္...။
ဒီကမၻာမွာ ျမန္မာလွဘို ့...... တို ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကလမ္းျပတယ္....။
သာသနာမွာထြန္းေတာက္လာတယ့္.....
အာဇာနည္ေတြမ်ားလွတယ္..................။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဖြားတဲ ့စစ္အင္အားတဲ့.....
အရင္ကထက္မ်ားလွတယ္..............။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံုတူ ရုပ္ထု ထုေတာ႔
ပန္းပုဆရာကေတာ္လြန္းတယ္.........။
ေတာ္လွတယ္....ေတာ္လွတယ္.........။

မမ

Labels:


Posted by Anonymous :: 9:28 AM :: 2 Comments:

Post / Read Comments

---------------oOo---------------