မမ

Thursday, February 12, 2009

မမဆိုတာ

Photobucket

ရိုးသားတဲ ့စိတ္နဲ ့ပြင့္လင္းစြာေတြး
ရဲရင့္တဲ ့စိတ္နဲ ့ရွင္းလင္းစြာခ်ျပခဲ ့တာ
ပိုသြားတာမပါ..... လိုေနတာမရွိ
ျပန္စဥ္းစားၾကည္ ့ေတာ ့လဲ
အရာအားလံုးက ကြက္တိ...။
ေလထဲကစကား
အစထဲက ယံုတတ္တာသူမ မဟုတ္..။
ေျမွာက္တိုင္းလဲ မေျမွာက္
ေျခာက္တိုင္းလဲ မေၾကာက္
ေခ်ာ ့တိုင္းလဲမေပ်ာ့...။
သိခ်င္တာကို ေလ့လာ
ထဲထဲ၀င္၀င္သိရဘို ့အပင္ပန္းခံ...။
တစ္ကယ္ဆိုရင္ ေနသားက်ေနတဲ ့
ဘ၀ေတြကာကြယ္ဘို ့..... ကူညီဘို ့
ျဖည့္ဆည္းဘို ့..... ခ်ျပဘို ့...
သူမကိုမွ.. မလိုအပ္တာ...။
ကေလးတေယာက္လို ေနဘို ့
ရွာျဖတ္ခံထားရတဲ ့မီဒီယာ
လက္ျဖတ္ခံထားရတဲ ့စာေရးဆရာ
ဦးေႏွာက္ထုတ္ထားခံရတဲ့ ပညာရွင္ေတြၾကား...
တစ္ကယ္ေတာ့ သူမက ဘာမွမဟုတ္
ရွင္သန္ျခင္းေတြနဲ ့ခုန္ေနတဲ ့ႏွလံုးသားအစံု
ကိုယ္တိုင္ထုတ္လို ့....
အားလံုးနဲ ့တန္းတူ... လွ်ာျဖတ္ေပးပါ
လက္ျဖတ္ေပးပါ....
ဦးေႏွာက္ေတြထုတ္ေပးပါ...။
ငိုညည္းေနတာ.....
တစ္ကယ္ဆို...အဲဒါ... သူမမဟုတ္ဘူး...။
ႏုနယ္လြန္းတဲ့ႏွလံုးသား
မာေၾကာ ရင့္က်က္ေနတာ
အမိ ျမန္မာျပည္ကို
အေ၀းကေန ျပန္ျမင္ျပီးထဲကပါ။
ဒီေျမကိုနင္း ၾကီးျပင္းခဲ့တာ
ဒီေရကိုေသာက္ ဒီေလကိုိုရွဴ
ဒီသာသနာမွာ ေမြးဖြားခဲ့တာ
ဗုဒၵဘာသာစစ္စစ္ အျဖစ္
ဒီအလွဴေတြနဲ ့ကုသိုလ္ယူ...။
ေမးသင့္လို ့ေမးခြင့္ရွိလို ့ေမးတယ္...။
ေရးသင့္လို ့ေရးခြင့္ရွိလို ့ေရးတယ္.....။
ေျဖသင့္လို ့ေျဖခြင့္ရွိလို ့ေျဖသြားခဲ့တာ....။
ရိုးသားတဲ့စိတ္အျပင္ ပိုတဲ့အရာ စိုးစိမွမရွိ
သူမကိုယ္ သူမသိပါ၏ ။

မမ

Labels:


Posted by Anonymous :: 5:47 PM :: 8 Comments:

Post / Read Comments

---------------oOo---------------